Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Dojo Assistent
Leraar A
Leraar B
Judotrainer-coach B
Judo in de Zorg / specifieke doelgroepen
Zij-instromen bij de opleiding S&B (CIOS)
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Opleidingen

De Judo Bond Nederland heeft voor (toekomstige) leraren van haar clubs verschillende lerarenopleidingen ontwikkeld. De opleidingen zijn gericht op de disciplines aikido, jujitsu en judo. Elk jaar organiseert de JBN op verschillende niveaus deze opleidingen, die alle een audit van het NOC*NSF hebben, om het vak van leraar bij een vereniging, sportschool of -organisatie te kunnen uitoefenen. De opleidingen worden afgerond door het afleggen van Proeven van Bekwaamheid (PVB) en worden beloond met een diploma. De opleidingen starten over het algemeen in september/oktober en worden gespreid over het gehele schooljaar op een zaterdag of op een zondag gegeven.

Voor uitgebreide informatie over alle opleidingen 

Info opleidingen compleet 2017-2018 website.pdf

Dojo Assistent (niveau 1)

De opleiding Dojo Assistent is bedoeld voor al diegenen die zich in de eigen vereniging/sportschool willen bezighouden met het assisteren van de betreffende leraar bij diens lessen en trainingen en andere activiteiten van de vereniging / sportschool. De opleiding vindt plaats binnen de eigen vereniging / sportschool.

Protocol 1.2 Zorgen voor maatregelen (7-6-2016).pdf

Vragenlijst 1-2 Dojo Ass Aikido-Juijitsu-Judo (7-6-2016).pdf

Vragenlijst 3 Dojo Ass Aikido-Juijitsu-Judo (7-6-2016).pdf

Leraar A (niveau 3)

De opleiding aikido- of jujitsu- of judoleraar A richt zich op het afstemmen van het eigen sporttechnisch beleid op dat van de vereniging/sportschool, het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van lessen en trainingen aan jeugd en volwassenen op kyugraadniveau en het afnemen van kyugraadexamens.

Voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma (jeugd) jujitsuleiders of (jeugd)judoleiders bestaat de mogelijkheid voor een verkorte opleiding jujitsuleraar-A of judoleraar-A. In 2017 is het de laatste keer dat deze mogelijkheid wordt geboden.

Aan de hand van de aanmeldingen wordt de cursusplaats vastgesteld.

Aanmeldformulier Aikido A

Aanmeldformulier Jiujitsuleraar A

Aanmeldformulier Judoleraar A

Leraar B (niveau 4)

De opleiding aikido- jujitsu- judoleraar B richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van aikido-/jujitsu-/judolessen en -(wedstrijd)trainingen op kyu- en dangraadniveau, het afnemen van kyugraadexamens en het voordragen voor danexamens t/m de derde dan.

Aanmeldformulieren opleidingen:

Aanmeldformulier Aikido B

Aanmeldformulier Jiujitsu B

Aanmeldformulier Judoleraar B

Judotrainer-coach B (niveau 4)

De opleiding Judotrainer-coach B is een vervolg de opleiding judoleraar B en richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van wedstrijdtrainingen op kyu- en dangraadniveau en het fungeren als centrale coach overeenkomstig de bepalingen in het Topsportreglement en het volgen van de NOC*NSF opleiding voor trainer / coach.

Aanmeldformulier Trainer/Coach B

Judo in de zorg / specifieke doelgroepen

Deze opleiding bestaat uit een opleiding voor specifieke doelgroepen binnen de eigen sportschool/vereniging op niveau 3 “JBN leerkracht specifieke doelgroepen” samen met een opleiding op niveau 4 die opleidt  om les te geven binnen organisaties in de zorg zoals GGD, speciaal onderwijs, jeugdzorg, jeugddetentie, of andere soortgelijke instellingen. Binnen zo’n organisatie maakt de “JBN leerkracht in de zorg” deel uit van het begeleidingsteam. 

Zij-instromen bij de opleiding S&B (CIOS)

De inschrijving als zij-instromer bij één van de S&B (CIOS) opleidingen gaat via de Judo Bond Nederland. U dient daartoe vóór 20 juni het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, stuurt de JBN uw gegevens door naar de vestiging van uw keuze en ontvangt u van de JBN het cursusmateriaal.

Het  S&B (CIOS) zal u vanaf dat moment verder op de hoogte stellen van de gang van zaken.

Zodra de JBN van betreffende opleiding verneemt dat u als zij-instromer geslaagd bent, krijgt u van de JBN het behaalde diploma toegezonden.

Verdere info: www.cios.nl

Aanmeldformulier opleiding via het CIOS

PVB-beschrijvingen en toetsplannen:

leerkracht in de zorg pvb-beschr. en toetsplan (1-12-2015).pdf
dojo ass. aikido-jujitsu-judo+pvb-beschr. en toetsplan 1-12-2015.pdf
aanmeldformulier dojo assistent.pdf
protocol 1 1 assisteren bij lessen - activiteiten (7-6-2016).pdf
protocol 1.2 zorgen voor maatregelen (7-6-2016).pdf
vragenlijst 3 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf
toetsplan en pvb beschr. aikido- jujitsu- en judoleraar-b 1-9-2016.pdf
toetsplan en pvb beschr. judotrainer-coach-b 1-9-2016.pdf
toetsplan en pvb beschr. aikido- jujitsu- en judoleraar-a 1-9-2016.pdf
info opleidingen compleet 2017-2018 website.pdf
vragenlijst 1-2 dojo ass aikido-juijitsu-judo (7-6-2016).pdf
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors